एसियाली पूर्वतयारी सहकार्य (Asian Preparedness Partnership)

एसियाली पूर्वतयारी सहकार्य (एपिपि) को मूल कार्यक्रम,  एशियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसि) र बिल एवं मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनको साझेदारीमा सरकार तथा स्थानीय मानविय संस्थाहरुको मानविय कार्यका लागि नेतृत्व व्यवस्थापन तथा प्राविधक क्षमता अभिवृद्दि गरी एसियामा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । यसकार्यक्रमले स्थानिय मानविय संस्थाहरु, सरकारी निकाय तथा अन्तर संस्था सञ्जाल बिच संवादको वातावरण तयार गर्ने, सूचना तथा ज्ञानका स्रोतहरुको आदान प्रदान गर्ने लगायत तालीम तथा सम्बन्ध विस्तारको अवसर प्रदान गरि अन्तर–संस्थागत समन्वयमा सुधार ल्याउनेछ ।

कम्बोडियामा सन् २०१२ बाट विपद् व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (OFDA) को सहकार्यमा स्थापित Cambodian Humanitarian Forum नामक कार्यक्रममा एडिपिसिले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रमले सफलतापूर्वक स्थानीय मानविय संजालको सुदृढीकरण कार्यमा समन्वय गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय गैर सरकारी संस्थाहरुको क्षमता  विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइएको छ । एशयाली पूर्वतयारी सहकार्य यो अनुभवको विस्तारित स्वरुप हो ।

एशियाली पूर्वतयारी सहकार्यले विपद् सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको क्षमता बृद्दि गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । एपिपि को रणनीति देश भित्रै सरकारी निकाय तथा स्थानीय मानविय संस्थाहरु सम्मिलित राष्ट्रिय मानविय संजालको स्थापना तथा विकास गर्नु रहेको छ, जसमार्फत आपतकालिन समयमा समन्वय तथा सूचना आदान प्रदान प्रक्रियामा सुदृढीकरण हुनेछ ।

यसमा सहभागी देशहरु कम्बोडिया, म्यान्मार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलंका रहेका छन् ।

लक्षः

एशियाली पूर्वतयारी सहकार्यको लक्ष सरकारी निकाय तथा स्थानीय मानविय संस्थाहरुबिचको समन्वय सुदृढ गरि विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सुधार ल्याउने तथा साझेदारी, सूचना तथा अनुभव र ज्ञानका श्रोतहरु, तालीम तथा सम्बन्ध विस्तारका अवसर विस्तार गरि क्षमता बढाउने रहेको छ ।

उद्देश्यहरुः

 • प्रक्रियागत तथा स्थानीय संस्थागत सुदृढिकरण गरि मानविय नेतृत्व तथा समन्वयको स्तरोन्नती गर्ने ।
 • मानविय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुभव र ज्ञान आदान प्रदानमार्फत मानविय कार्यहरुको समन्वयमा सुधार ल्याउने ।
 • मानविय कार्यका लागि उलव्ध आर्थिक श्रोतहरुबारेको सूचनामा छिटो तथा समान पहुँच प्राप्त गर्ने
 • स्थानीय तथा राष्ट्रिय मानविय कर्ताहरुबिच अझ बढि प्रभावकारी साझेदारीताको स्थापना गर्ने ।

एपिपि अन्तर्गतका पहलहरु: 


प्रक्रियागत तथा स्थानीय संस्थागत सुद्रिढिकरण गरि मानविय समन्वयमा सुधारः
 

 • वतर्मान परिद्रिष्य तथा सरकारी निकाय, स्थानीय गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज लगायतका साझेदारहरुको कार्यको अवस्थाबारे जानकारी लिन आधारभूत अध्ययन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय मानविय मञ्च तथा संजालहरुको सुद्रिढिकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सिकाई कार्यशालाहरुको आयोजना गर्ने ।
 • नियमित आन्तरिक समन्वय वैठकहरु गर्ने तथा समन्वयमा सुधार ल्याउन अपनत्वको विकास गर्ने ।

 मानविय सूचना व्यवस्थापन तथा ज्ञान आदानप्रदानमा सुधारः

 

 • विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न एक अनलाइन प्ल्याटफर्म (One Stop Knowledge hub) को विकास गर्ने ।
 • एशिया भित्रै तथा अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका देशहरुमा क्षेत्रीय संजाल तथा ज्ञान आदान प्रदान भ्रमणहरुको आयोजना गर्ने ।

 क्षमता विकास तथा तालीम

 • सम्बन्धित देशहरुमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्था तथा नागरिक समाजका तालीम आवश्यकता अध्ययन  गर्ने ।
 • तालीम पाठ्यक्रमको विकास गर्ने र स्थानीय संस्था तथा नागरिक समाज बिच ज्ञान व्यवस्थापन र सिकाइ प्रवर्धनका लागि श्रोत केन्द्र (South-South Learning Facility) को स्थापना गर्ने ।